Изследване на практиките на културно потребление и визии за добро управление в сферата на културата

Няма коментари

Проектът за провеждане на качествено изследване и анализ на практиките на културно потребление и визиите за добро управление в сферата на културата представлява първи по рода си опит за въвеждане на устойчиви практики по интегриране на изследователската дейност в процеса на развиване и усъвършенстване на културните политики в Община Русе. Включването на публиките, техните нагласи и възприятия в дневния ред на културните политики спомага за повишаване на доверието към процеса на взимане на решения, развитие на гражданската инициатива и участие в сферата на културата, и предоставя възможност за мотивирано и насочено от потребностите и/или дефицитите в общността развитие на творческите индустрии.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа  на Община Русе по Програма „Култура“.

Leave a Comment

Your email address will not be published.